Aanvullende toelichting 3 stellingen Kieskompas

Aanvullende toelichting bij 3 stellingen Kieskompas

Stelling: Om de aanschaf van een elektrische auto aantrekkelijker te maken, moet de provincie extra inzetten op het plaatsen van openbare laadpalen.

Namens Noord-Hollanders. kiest hier voor neutraal omdat er al veel geïnvesteerd wordt in laadpalen maar het grootste probleem is om ze te plaatsen en om stabiele energie te krijgen. Het is belangrijk dat er voldoende laadpalen zijn. Tegelijk zien we dat Nederland en ook Noord-Holland de eigen energievoorziening overhoop dreigt te helpen doordat er onvoldoende op goede elektrische infrastructuur is ingezet. Test maar door een elektrische laadpaal in uw straat aan te vragen, en kijk hoe lang het duurt. En verwonder u niet als het elektriciteitsbedrijf u periodiek vraagt deze laadpaal niet of minder te gebruiken… Kortom, elektrische laadpalen zijn nuttig maar je moet ze ook kunnen aanleggen en er moet voldoende elektriciteit zijn. Namens Noord-Hollanders. is pragmatisch en zegt: los dat eerst op voordat je allemaal nieuwe politieke plannen lanceert.

Stelling: De provincie moet geld uittrekken voor tuinders die door de gestegen gasprijzen in de financiële problemen komen.

Stelling: De provincie moet extra geld uittrekken voor verenigingen en dorpshuizen die door de gestegen gasprijzen in de financiële problemen komen.

Ook inwoners en andere ondernemers komen in de problemen. De provincie moet vooral inzetten op een goede energietransitie en bij het Rijk aandringen op oplossingen voor de problemen met gas. De gasprijs wisselt nogal en beïnvloeding daarvan kan vooral door het Rijk, en zeker niet door de provincie.

We hebben wel een motie mee-ingediend (die ook is aangenomen op 19 december jl.) over de Ondersteuning Warme Kamers in Noord-Holland. Zo draagt de provincie bij aan extra kosten voor organisaties die een warme plek, een kop koffie, een maaltijd en eventueel een warme douche bieden voor wie dat nodig heeft om de koude winter door te komen. Ongetwijfeld zit daar een stukje vergoeding voor energieprijzen in, maar centraal staat het sociale beleid voor inwoners, want warmte is meer dan energie.

Wat Namens Noord-Hollanders. betreft is de actualiteit van de gasprijs niet een onderwerp voor de verkiezingen van maart 2023.