Voor werkzaamheden aan de Mienterglob op Texel moesten veel bomen gesnoeid worden. Maar snoeien is geen kappen! Toch heeft PWN die de werkzaamheden uitvoert, al 30 bomen gekapt. PWN zegt u? Die organisatie die zichzelf ‘provinciaal drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder in één’ noemt? Ja, die. Die ook in de Noord-Hollandse duinen trekker zijn van het beleid om de bossen te kappen en de fietspaden af te schaffen. Die organisatie. Bij hen zijn bomen niet in goede handen en dat blijkt helaas ook aan de Mienterglob op Texel. Dorine Tamis en Grethe van Geffen van Namens Noord-Hollanders gingen persoonlijk op bezoek om de situatie onder ogen te nemen. Zij ontmoetten Nel van ‘Bomen op Texel nu’ die zich bijzonder inzet voor bomen op Texel. Over de toestand aan de Mienterglob vertelt ze in deze video. De communicatie op Texel is niet best, concludeert zij. Want de wethouder had helemaal geen opdracht gegeven voor bomenkap!

Bomen geven karakter aan wegen zoals de Mienterglob op Texel en voegen veel waarde toe aan beleving van natuur en groen. Dus zou je er superzuinig op moeten zijn. Heb je de bomen eenmaal gekapt, dan krijg je ze niet meer terug. Zomaar 30 bomen kappen zonder dat daar opdracht toe gegeven was, zonder dat dat de bedoeling was? Het is een drama.

Dankzij buurtbewoners die hebben ingegrepen, is het verdere kappen in elk geval gestopt. Namens Noord-Hollanders. vraagt zich af waarom ‘willekeurige’ buurtbewoners zich zoveel betrokkener voelen bij bomen dan een officiële provinciale organisatie als PWN die zich ook nog ‘natuurbeheerder’ noemt en daarvoor jaarlijks veel van uw belastingcenten krijgt.

Het gaat vaker mis op Texel, zoals hier bij het Thijssehuis: zie de nieuwe video over ons eerdere bezoek aldaar. Er is alle reden om aandacht te schenken aan beleid voor bomen op Texel!

Toegankelijk Noord-Holland

©Namens Noord-Hollanders. | 2023

Share This