Grethe van Geffen

    1. Wie is Grethe van Geffen?

Een vrolijke optimistische Amsterdammer. Ik kom uit een gezin tussen Maas en Waal waar het hard werken voor weinig geld was. Elke dag geniet ik ervan dat mijn ouders de kinderen stimuleerden ‘door te leren’ omdat je het dan beter zou krijgen. Dat bleek te kloppen, en dat heb ik te danken aan hun inspiratie van hard werken, sociaal zijn en niet bang voor nieuwe dingen.


2. Waarom Namens Noord-Hollanders.?

Het spreekt mij aan te werken aan de concrete problemen  van Noord-Hollanders. Want die verdwijnen uit beeld door beleidstaal en door politieke spelletjes in landelijke partijen. Bij ons staan ze centraal. Onder een ingewikkelde ‘concessie voor OV’ ligt uiteindelijk gewoon de vraag of u het ziekenhuis of uw werk nog kunt bereiken. Namens Noord-Hollanders. focust op praktische resultaten!

 

3. Waar wil je je voor inzetten?

In mijn paar jaar Statenlidmaatschap heb ik gezien dat er steeds meer drang en dwang komt voor de Noord-Hollanders. Ik wil dat u keuzevrijheid hebt. Dat u kunt kiezen of u reist per auto of OV of fiets, dat u keuze hebt in wonen en werk en nog veel meer. Er zit veel kracht in de samenleving, de overheid moet die benutten en niet beteugelen.


4. Wat kunnen kiezers / inwoners en ondernemers van jou verwachten?

Dat ik toegankelijk ben voor hen, dat ik als lijsttrekker daarin de toon zet en dat ik samen met de andere kandidaten volop inzet voor toegankelijkheid van wonen, werk, mobiliteit en democratie voor inwoners en ondernemers in Noord-Holland.


5. En dit wil ik ook nog kwijt….

In mijn eerste periode als politica heb ik kennisgemaakt met keiharde politieke omgangsvormen ook tegenover mijzelf persoonlijk. Dit heeft me verbaasd en deels ook uit het lood geslagen. Het heeft mijn overtuiging gesterkt dat het anders moet en kan, willen de belangen van Noord-Hollanders goed gediend worden. Politici hebben een grote mond als het over anderen gaat, maar de bestuurscultuur in de provincie Noord-Holland zelf is ongezond.

Bovendien worstelde de Noord-Hollandse politiek afgelopen jaren enorm met instrumenten uit de eigen democratie, zoals het burgerinitiatief over de bomenkap in de Schoorlse duinen, of het referendum over het afschaffen van de afstandsnorm voor windmolens. Deze bestuurlijke omgang met Noord-Hollanders kan zo niet! Ik acht het urgent te werken aan verandering, niet alleen van beleid maar ook van houding van de politiek. Meer samenwerking en meer partnerschap is dringend nodig. De provinciale democratie is er slechter aan toe dan ik verwachtte toen ik 4 jaar terug de politiek in ging. Je gaat het pas zien als je het door hebt, zei Johan Cruijff, en ik heb het door. Ik ben supergemotiveerd om voor Noord-Hollanders een andere bestuurscultuur met betere resultaten te bereiken!