Over Namens Noord-Hollanders.

Namens Noord-Hollanders. (lijstnummer 21) vindt het tijd voor een lokaal-provinciale partij die zich richt op de problemen van Noord-Hollandse burgers en ondernemers, de uwe dus! Zonder de Haagse partijpolitieke invloeden. Namens Noord-Hollanders. gelooft niet in ideeën over maakbare samenleving die ook in Provinciale Staten klinken. De politiek moet terug naar de menselijke maat. Uw problemen moeten centraal staan!

Bekijk op facebook of ons youtube-kanaal hoe wij dat de afgelopen jaren deden en nu verder vormgeven! Of nog beter, doe met ons mee; mail n-nh@n-nh.nl.

De punt achter onze naam staat voor het vele politieke gepraat wat Noord-Hollanders over zich heen krijgen terwijl ze gewoon oplossingen willen. De politiek is teveel met zichzelf bezig. Ondertussen stapelen crisissen zich op. Beleid op beleid komt van de tekentafel, maar de uitvoering kraakt in zijn voegen. Dat merkt u omdat u of uw kinderen geen woning meer kunnen krijgen. U merkt het aan de problemen rond energie, mobiliteit en stikstof die de basiszekerheden aantasten. U merkt het omdat uw geliefde bosgebieden moeten veranderen in ‘wensnatuur’. En ga zo maar door. De provincie moet heel anders gaan kijken, vindt Namens Noord-Hollanders. Zet gewoon eens een bril van een Noord-Hollander op, dan zie je wat anders dan vanuit de ivoren toren van het provinciehuis!

Namens Noord-Hollanders. wil een provincie die respect heeft voor de kracht van de samenleving en deze benut. Bij ons mag u in uw auto blijven rijden, vlees en vis eten, met het vliegtuig op vakantie gaan en uw boerderij of manege houden. Het gaat niet om wat u mag of niet mag maar om wat u bijdraagt! Partnerschap is het motto en daar bent u bij nodig.

Enkele belangrijke programmapunten:

  • Terug naar mobiliteit als kerntaak van de provincie. Flink investeren in fietspaden, openbaar vervoer, auto’s en transport over weg en water. Daarbij meer aandacht voor ouderen en mensen met een beperking.
  • Voorrang op woningen voor mensen die sociale of economische binding hebben met een gemeente.
  • Meer bomen, ook binnen dorpen en steden. Stoppen met boskap.
  • Meer samenwerking in plaats van dwang vanuit de overheid. Geen gedwongen sluiting boerderijen of gedwongen huisvesting asielzoekers.
  • Veel burgers voelden zich de afgelopen jaren vanuit wantrouwen bejegend door de overheid. Dus als de provincie iets gaat doen, willen wij persoonlijk contact.

Zo bouwen we samen aan een mooi en schoon Noord-Holland waar het goed leven is voor ons en onze kinderen.

Namens Noord-Hollanders. is geen ‘koepel’ voor lokale gemeentelijke partijen want wij geloven juist in die lokale, onafhankelijke kracht. Wel zoeken we graag samenwerking om elkaars visie, ideeën en acties te versterken. Partnerschap is heel belangrijk en juist dat kan beter in de provincie Noord-Holland!

Lees hier ons verkiezingsprogramma Toegankelijk Noord-Holland.

Op 15 maart 2023 zijn de nieuwe verkiezingen van Provinciale Staten waaraan Namens Noord-Hollanders. meedoet. Ons lijstnummer is 21.

Terug naar de menselijke maat – onze video’s over mobiliteit

Ontdek in deze video wat wij bedoelen met een lokaal-provinciale partij die zich richt op de problemen van Noord-Hollandse burgers en ondernemers zonder Haags gekissebis – terug naar de menselijke maat. Meer video’s vind je op ons youtube-kanaal.

Organisatie statenfractie N-NH.

Provinciale fracties krijgen subsidie van de provincie om hun werk te doen. Daarvoor richten ze een stichting op die hen ondersteunt. Het bestuur van onze stichting bestaat naast het fractielid Namens Noord-Hollanders. uit twee onafhankelijke bestuursleden met expertise op het gebied van juridische zaken, governance en financiën. Want ook bij de besteding van subsidie door statenleden wil Namens Noord-Hollanders. geen fratsen, geen belangenverstrengeling en wel een zorgvuldige, nuttige en transparante besteding.

Organisatie partij N-NH.

Onze partij is kersvers in opbouw. Binnenkort kun je lid worden, het bestuur van de vereniging Namens Noord-Hollanders. werkt hier hard aan. Nader bericht volgt.

Onze statuten (acte van oprichting) vind je hier. Wie lid wordt, dient de statuten en het verkiezingsprogramma te onderschrijven. Na de verkiezingen werken we met de leden aan een beginselverklaring, die er uiterlijk 2 jaar na oprichting moet liggen. Vanaf dan is niet het verkiezingsprogramma maar de beginselverklaring leidend.

Interesse om vrijwilliger te worden? Van harte welkom. Laat ons via de contactpagina weten als je iets wilt doen en waar je goed in bent.