Welkom op de website Namens Noord-Hollanders.

Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2023-2027

Ons verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten 2023-2027 presenteren we u in zeven hoofdstukken. De volgorde is niet belangrijk. U mag starten met wat u belangrijk vindt.

Al lezend zult u merken dat Namens Noord-Hollanders. klare taal spreekt en niet met meel in de mond praat. De provincie Noord-Holland heeft een aantal sterke kanten maar het bestuur heeft er wel de neiging burgers lastig te vallen met de eigen ideologie zonder te luisteren. De toegankelijkheid staat aan alle kanten onder druk: bijvoorbeeld voor wonen, mobiliteit, democratie. Er is teveel ‘maakbaarheid’. Regels verstikken initiatieven en ondertussen vergeet het provinciebestuur dat er allerlei mensen en organisaties in de provincie zijn die zelf ook dingen kunnen en willen. Meer samenwerking en meer denken en uitvoeren in partnerschap zijn de grote uitdagingen voor de provincie de komende bestuursperiode. Namens Noord-Hollanders. brengt onder het motto ‘Toegankelijk Noord-Holland’ vasthoudend als altijd het perspectief van bewoners, ondernemers en bezoekers van onze provincie in.

E

Lees hier de programmapunten
van Namens Noord-Hollanders.

Nieuws en berichten

Saneer Groenewoud nu!

Saneer Groenewoud nu!

Bij een werkbezoek van Paul Lekkerkerker #3 en Grethe van Geffen #1 in Kortenhoef kwam vuilnisbelt Groenewoud ter...

Lees meer
Mens verstoort natuur?

Mens verstoort natuur?

Mens verstoort natuur - dat is althans de stelling van bepaalde natuurontwikkelaars. Het fietspad Blijdensteinsweg dat...

Lees meer
Europride 2026

Europride 2026

Namens Noord-Hollanders. stelt voor Europride 2026 aan te grijpen om te werken aan Noord-Holland als lhbtiq+ gastvrije...

Lees meer

Meer weten?

8 + 10 =