Opnieuw ging een bedrijf failliet waarin de provincie Noord-Holland via het fonds PDENH investeerde. Daar gaat uw belastinggeld! Op een investeringstotaal van 56 miljoen in de afgelopen 4 jaar leed PDENH 10 miljoen verlies. Nu komt daar alweer een miljoen bij. Ons statenlid Grethe van Geffen diende er – opnieuw – schriftelijke vragen over in.

Het idee klinkt niet slecht: we investeren als overheid in bepaalde bedrijven die de door ons gewenste vernieuwing brengen. In het geval van PDENH, Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland, gaat het om bedrijven en projecten die zich richten op de energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Maar de mooie werkelijkheid is niet zonder problemen. Bij het stellen van vragen over de werkwijze en de geleden verliezen blijven Gedeputeerde Staten antwoorden dat dit type investeringen nu eenmaal risicovol zijn. Daar gaat uw belastinggeld dan… Natuurlijk neemt Namens Noord-Hollanders. daar geen genoegen mee.

Vragen bij faillissement Tocardo
Eerder doken we al in de gang van zaken rond het faillissement van Tocardo. Heel veel vragen moesten we stellen, eerst in de commissie, daarna 2x schriftelijke vragen, tot de waarheid boven tafel kwam. Ja er was sprake van een kerstboom aan BV’s. De fondsbeheerder had niet goed opgelet waardoor er geld is verdwenen naar het buitenland. Een buitenlands bedrijf kocht uiteindelijk de failliete boedel op en profiteert zo van investeringen vanuit de belastingcenten van de Noord-Hollanders. Een trieste zaak maar ook een zaak waarbij we van onze stoel vielen van verbazing. Is dit hoe er wordt omgegaan met overheidsinvesteringen?

Vragen bij faillissement 30MHz
Ditmaal is het bedrijf 30MHz failliet. Het patroon lijkt vergelijkbaar met wat er rond Tocardo gebeurde. De fondsbeheerder had veel aandacht voor innovatie en productontwikkeling. Het in de markt zetten van het product liep daarbij achter, zodat het bedrijf verliesgevend was en failliet ging. Toen was er ineens volop belangstelling voor het bedrijf. Net als bij Tocardo kocht een bedrijf van buiten Noord-Holland de failliete boedel en ook weer binnen een maand. 30MHz maakt nu een doorstart in Rotterdam dankzij de Noord-Hollandse belastingcenten.

Wat valt op?
Opvallend is dat de GS-besluitenlijst spreekt over investeringen vanuit de provincie Noord-Holland in december 2022, terwijl het bedrijf al op 2 januari 2023 failliet werd verklaard. Bovendien wijzen GS / PDENH de coronacrisis aan als een van de oorzaken van het faillissement. Echter, de bestuurder van 30MHZ had in een recent interview nou juist gezegd dat de coronacrisis bepaalde voordelen bracht voor het bedrijf (gewenning aan digitalisering bijvoorbeeld). Het rapport van de curator geeft een andere verklaring voor het faillissement. Kortom, alle reden om schriftelijke vragen te stellen over wat hier nu precies gebeurd is. Namens Noord-Hollanders. is heel benieuwd naar de antwoorden, die pas na de verkiezingen volgen.

Daarom dit verkiezingsprogramma
Het moge duidelijk zijn waarom onderstaande cursieve tekst in het verkiezingsprogramma van Namens Noord-Hollanders. staat onder de kop ‘Zorgvuldig met uw geld‘:

Zoals aangegeven in het onderdeel ‘Werken’ investeert de provincie in speciale fondsen waarop de democratische controle gebrekkig is. In de afgelopen periode is er een nieuw fonds bijgekomen: ROM Invest. Ook het Rijk en een aantal gemeenten storten hier veel middelen in.

  • N-NH. wil beperking van het werken met fondsen die de volksvertegenwoordiging op afstand zetten. Inmiddels is na herhaaldelijk agenderen van N-NH. besloten het fonds PDENH te gaan bevriezen en op termijn af te bouwen, op basis van dezelfde argumenten die steeds door de gedeputeerde werden weggewuifd, namelijk: dat dit fonds is opgericht in 2014 toen het een andere tijd was, met weinig kapitaal en beperkte aandacht voor duurzaamheid; terwijl er nu veel kapitaal is en veel aandacht voor duurzaamheid. PDENH heeft de afgelopen 4 jaar 10 miljoen verlies geleden (op 56 miljoen investering), dat is gigantisch voor een provincie. Er moet veel kritischer gekeken worden naar bestaande middelen in investeringsfondsen en de democratische legitimatie ervan; het hele beleid hiervoor verdient een stevige evaluatie.

Oftewel: Namens Noord-Hollanders, blijft hiermee bezig, zowel vanuit de beantwoording van onze vragen als in de totstandkoming van een nieuw coalitieakkoord!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte van onze inzet en acties!

Share This