Al een aantal keer stelde statenlid Grethe van Geffen vragen over investeringsfonds PDENH, voluit: Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland. Hierin gaat 85 miljoen euro belastinggeld om. PDENH investeert in bedrijven en projecten die zich richten op de energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Het faillissement van Tocardo in 2019 leidde tot een serie vragen en kanttekeningen bij de werkwijze van PDENH. Investeringsfondsen in het bedrijfsleven staan onder controle van toezichthouders als de AFM, DNB. PDENH staat alleen onder democratische controle. Het is soms ingewikkelde materie maar het gaat wel over veel van uw belastingcenten dus belangrijk dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Hier de link naar de laatste schriftelijke vragen van Grethe van Geffen over PDENH en de afwikkeling van het faillissement van Tocardo en de antwoorden van Gedeputeerde Staten daarop.

Share This