Namens Noord-Hollanders. is tegen het afschaffen van de 600 meter afstandsnorm voor windmolens op land. Zie ook de video Statenlid spreekt zich uit over windmolens. De Provincie Noord-Holland heeft al jaren de afstandsnorm van 600 meter waardoor voorkomen wordt dat gemeenten windmolens vlakbij woningen kunnen plaatsen. Nu moeten gemeenten bij het plaatsen van windmolens 600 meter afstand houden tot woningen zodat de overlast van bewoners beperkt wordt. Als de provincie die afstandsnorm afschaft, krijgen bewoners te maken met geluidsoverlast en slagschaduw vlakbij huis.

De gemeente Amsterdam speelt hier al op in met windmolenplannen op IJburg, in Amsterdam-Noord en bij de Gaasperplas. Die plannen komen er niet als de provincie de 600 meter grens handhaaft, vandaar dus alleen al voor Amsterdamse inwoners het grote belang van deze zaak. De gemeente Amsterdam drukt door; windmolens moeten er hoe dan ook komen. Vooralsnog lijkt het provinciebestuur ook door te drukken. Op 7 maart valt de definitieve beslissing. Statenlid Grethe van Geffen zal tegen stemmen.

Naar aanleiding van een motie van VVD en SP loopt landelijk een onderzoek naar de (gezondheids)effecten van windmolens. Op basis daarvan zal het Rijk regels stellen voor windmolens die dan voor het hele land gelden. De besturen van Amsterdam en de provincie Noord-Holland zouden er goed aan doen de uitkomsten van dit onderzoek af te wachten en niet nu bewoners op te zadelen met de schadelijke effecten van windmolens. Namens Noord-Hollanders stelt hier: voorkomen is beter dan genezen!

Share This