Update vanuit Provinciale Staten vergadering 13 december 2021: Statenlid Grethe van Geffen dient een motie in die GS oproept te onderzoeken hoe het Masterplan Wonen betaald kan worden, anders dan door de bezitter van diesel/benzine-auto’s. Je vindt de motie hier. SP en PvdO dienden hem graag mee in. De motie haalde het niet, kreeg 31% van de stemmen. De gedeputeerde gaf aan dat je alleen kunt bezuinigen of lasten verhogen. Bezuinigen kon niet, vond ze, dus wordt het lasten verhogen. Ze noemde een benodigd bedrag van 100 miljoen. Jammer dat er niet meer inzicht en creativiteit is, waardoor het vanzelfsprekend lijkt te zijn de Noord-Hollanders te belasten. Wordt vervolgd.

In de commissie EFB (Economie, Financiën, Bereikbaarheid) 29 november 2021 bracht Grethe van Geffen 2 voorstellen in om het komende Masterplan Wonen anders te financieren dan door belastingverhoging.

Zo is er motie 42 voor het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds. Dit bevat nuttige coronamaatregelen maar gaat deels ook naar subsidies voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Echter, de bouw heeft geen last van de coronacrisis en verduurzaming staat al hoog op de agenda. Verleg dus deze geldstroom van vele miljoenen naar de wooncrisis, dat is voorstel 1.

Voorstel 2 betreft fonds PDENH, het participatiefonds duurzame economie. Dit fonds startte 8 jaar geleden, toen investeren in duurzaamheid heel moeilijk lag, alleen al omdat er weinig geld was door de financiële crisis. Echter anno 2021 is heel veel geld in de markt en zeker groene investeringen zijn erg populair. In toenemende mate is PDENH dus iets aan het doen wat in de markt al volop gebeurt. Door dit aan te passen, natuurlijk op zorgvuldige wijze, komen er eveneens vele miljoenen vrij die ingezet kunnen worden voor de wooncrisis.

Daarmee voorkom je dan een belastingverhoging die vooral de minder vermogende bezitters van diesel- en benzineauto’s treft. In de commissievergadering kwamen niet veel reacties op de voorstellen. We hopen maar dat statenleden en gedeputeerden aan het denken zijn gezet over alternatieven, wanneer het Masterplan Wonen in 2022 wordt voltooid en de financiering geregeld moet worden. Namens Noord-Hollanders. zal constructieve, oplossingsgerichte voorstellen blijven doen.

Share This