Gaat het al beter aan de Blijdensteinsweg in Bergen of blijft stuifduin de weg verzanden voor fietsers en andere passanten? Namens Noord-Hollanders. verkent graag op locatie wat er speelt en bezocht meermaals het door stuifduin overwoekerde fietspad. Kijk in de video mee naar de enorme berg zand die er nog aankomt…. Vragen over dit onderwerp in de commissievergadering, met de video verbeelding ter illustratie, leidden tot veegacties en andere aandacht zodat het fietspad weer voor allen toegankelijk kan zijn.

Share This