Hoeveel coke er door de haven gaat? Geen idee’, kopt Het Parool op 22 oktober 2022. Dit Parool-artikel ademt de sfeer van een overheid die de strijd tegen cocaïnehandel havens in het Noordzeekanaalgebied aan het verliezen is. Namens Noord-Hollanders. heeft er schriftelijke vragen over gesteld, in de hoop dat de antwoorden voor 1 december binnen zijn. Op 1 december a.s. wordt namelijk de nieuwe Havennota behandeld.

Bestuurlijke nachtmerrie

Als belangrijkste oorzaak voor het gebrek aan grip op cocaïnehandel havens geldt gebrek aan bestuurskracht door versnippering. Het Parool noemt dit een ‘bestuurlijke nachtmerrie’. Vergelijk maar met de Haven van Rotterdam die 1 gemeente en 1 zeehavenpolitie kent. Dat zijn in de havens van het Noordzeekanaalgebied volgens dit artikel 3 veiligheidsregio’s, 3 gemeenten, 2 omgevingsdiensten, 3 politie-eenheden, 2 arrondissementen en diverse functionele parketten van het OM verantwoordelijk. ‘Samenwerking tussen overheden verloopt stroperig. Er heerst geregeld onduidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is. Ondernemers weten niet altijd waar ze moeten aankloppen met signalen of informatie over drugscriminelen die de infrastructuur en bedrijvigheid willen misbruiken’.

Risico’s van cocaïnehandel havens

Ondernemers die cocaïne aantreffen in hun lading of op hun terrein willen hier zo snel mogelijk vanaf, en liefst anoniem. Hun schrikvoorbeeld is het transportbedrijf in Hedel. Daar leidde een cocaïnevondst tot afpersing en bedreiging van personeelsleden en zelfs het opblazen van hun voordeur. Het Parool noemt een voorbeeld van een ondernemer die de cocaïne gewoon buiten de poort zet en dan pas de politie belt.

Burgemeester Halsema waarschuwt bovendien dat ook veel aandacht nodig is voor financiële recherche rond het drugsgeld omdat drugsgeld Amsterdam ‘vergiftigt’.

Rol provincie Noord-Holland bij cocaïnehandel havens

De provincie Noord-Holland komt niet voor in dit artikel. Wel heeft de provincie Noord-Holland zojuist een Havennota uitgebracht waarin dit type veiligheid geen rol speelt (alleen externe veiligheid / omgevingsveiligheid, fysieke veiligheid en waterveiligheid). Om te verkennen wat de provincie wel of niet doet en kan doen, heeft Namens Noord-Hollanders. Statenlid Grethe van Geffen schriftelijke vragen gesteld. Want het is vreemd als we in december de Havennota gaan bespreken vanuit provinciaal perspectief: ruimte, energietransitie, circulaire economie, en daarbij een bericht dat de drugshandel in de haven welig zou tieren, buiten beschouwing laten. Namens Noord-Hollanders wacht de antwoorden af om te bepalen hoe het debat in te gaan over de Havennota in december a.s.

Update 1 december 2022: antwoorden op de gestelde vragen

De antwoorden op de schriftelijke vragen over cocaïnehandel havens waren net op tijd binnen voor het debat over de Havennota. Hulde aan de opsteller die er een spoedklus aan gehad hebben! GS antwoordt: ‘Vanwege de complexe bestuurlijke situatie is dit jaar de Kerngroep Noordzeekanaalgebied opgericht’. Hierin steken een heel aantal bestuurlijke partijen de koppen bij elkaar. De Provincie Noord-Holland zit daar niet bij omdat de provincie geen formele rol heeft bij drugsbestrijding. De provincie zit wel in de stuurgroep Aanpak Ondermijning en werkt zo aan versterking van de weerbaarheid van gemeenten. Zie verder de antwoorden zelf.

Namens Noord-Hollanders. over cocaïnehandel havens

In de commissievergadering van 1 december jl. heeft Namens Noord-Hollanders. wel naar de problematiek verwezen met deze woorden: “Namens Noord-Hollanders. is blij met de aandacht voor veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water. De drugshandel in de havens is een erg bedreigende kwestie voor de havens maar de provincie is daar niet direct bij betrokken. Zoals de burgemeester van Amsterdam ook zegt, drugsgeld vergiftigt de gewone zaken die gedaan worden. Namens Noord-Hollanders. roept op tot groot bewustzijn en alertheid van dit risico“. Die alertheid zullen we zelf ook betrachten!

Share This