De begintijd van corona was erg onzeker, ook economisch gezien. Daarin zag statenlid Grethe van Geffen aanleiding om een motie in te dienen aan het begin van de coronacrisis in mei 2020. Je kon zien aankomen dat dit zou leiden tot een economische crisis, dus is gevraagd om projecten voor infrastructuur die toch al gepland waren, naar voren te halen ter behoud van de werkgelegenheid. Een overgrote meerderheid van de Provinciale Staten steunde het voorstel en Gedeputeerde Staten maakten er werk van. Resultaat: 15 miljoen aan projecten is naar voren gehaald voor behoud van banen, een mooi resultaat.

Hier vind je de motie en de reactie van GS 28 september 2020 over wat ze ermee hebben kunnen doen: heel precies uitgelegd.

Share This