Datacenters zijn er al veel in Noord-Holland, met name rond Haarlemmermeer, Amsterdam en Hollands Kroon. De provincie heeft dan ook een datacenter strategie opgesteld, om meer en bewuster te kunnen sturen op allerlei randverschijnselen bij de datacenters, denk aan: watergebruik, inpassing in het landschap en het gebruik van restwarmte. Deze datacenter strategie lag voor ter bespreking in de commissie M&B op 17 januari 2022 en in PS op 31 januari 2022.

Namens Noord-Hollanders. ziet de noodzaak van datacenters en heeft met name vragen gesteld over de problemen met elektriciteit die er zijn in onze provincie. Als bedrijven in de haven van Amsterdam geen stroom meer kunnen krijgen voor uitbreiding, verduurzaming of vestiging, of een nieuwe school in Alkmaar, waarom is het toevoegen van stroomverslindende datacenters dan geen probleem? De beantwoording van deze vraag was onvolledig. Het komt er eigenlijk op neer dat men nog in gesprek is met het ministerie van EZK om een oplossing te vinden voor de problemen met elektriciteit. Daarmee is er geen enkele garantie dat een lopend datacenter, dat niet stilgezet kan worden, de elektriciteit ‘wegkaapt’ voor bewoners en bedrijven. Een groot punt van zorg.

Verder heeft Namens Noord-Hollanders. aandacht gevraagd voor de bewoners van de Wieringermeer. Zij hebben veel windmolens moeten accepteren, onder het mom van dat deze al hun huizen groen zouden verwarmen. En nu gaan de datacenters daar er met hun groene stroom vandoor. Ondertussen is men helemaal niet blij met het toenemend aantal datacenters. De ontwikkeling is, mede gezien landelijk beleid, onvermijdelijk. Maar de samenwerking met bewoners moet anders. De gedeputeerde heeft dit op verschillende manieren toegezegd. Zo gaat zij in gesprek met betrokken gemeenten, ook de buurgemeenten, over bewonersparticipatie – dit gaat gestructureerder vorm krijgen.
De strategienota leidt tot voorwaarden die juridisch geldig worden door opname in de omgevingsvisie van de Provincie Noord-Holland. Dat is de volgende stap na vaststelling van deze nota. Op verzoek van Namens Noord-Hollanders. heeft de gedeputeerde aangegeven deze voorwaarden zo duidelijk mogelijk (SMART) op te nemen in de omgevingsvisie zodat het navolgbaar is voor bewoners en andere betrokkenen of een nieuw te vestigen datacenter aan deze criteria voldoet. Uiteraard blijven we dit komende periode goed volgen, en graag in samenwerking met bewoners (bel of mail gerust).

Share This