Vorige week bracht een groep Statenleden op uitnodiging van ORAM een bezoek aan de Amsterdamse haven. Daarbij was glashelder dat de knelpunten zich opstapelen in de havens van het Noordzeekanaalgebied (NZKG).

Diverse bedrijven dreigen op korte termijn de haven te moeten verlaten, onder andere door plannen voor woningbouw op het haventerrein. Woningbouw heeft niet alleen direct gevolgen voor de bedrijven die daar weg moeten maar ook voor omliggende bedrijven die in de toekomst geconfronteerd worden met omwonenden die mogelijk overlast gaan ervaren vanwege bedrijfsactiviteiten. Bedrijven in havens van Amsterdam en Zaanstad maken zich ernstig zorgen over woningbouw in de buurt van hun bedrijfslocaties.

Havens: problemen stapelen zich op

Natuurlijk is ook Namens Noord-Hollanders. groot voorstander van meer woningen in Amsterdam en Zaanstad. Tegelijkertijd pleiten we voor behoud van de sterke Amsterdamse haven. Woningbouw daar creëert allerlei problemen. Voor bedrijven die weg moeten uit de Amsterdamse haven lijkt geen vervangende locatie in beeld te zijn en het is de vraag of er geld is om bedrijven uit te kopen. Andere problemen die spelen in de havens van het Noordzeekanaalgebied zijn:

  • elektriciteitscongestie waardoor onlangs kabelbedrijf TKH (dat produceert voor offshore windmolens, een activiteit die uitstekend past bij het profiel van gewenste bedrijven in het NZKG) zich vestigde in de Eemshaven in plaats van in het NZKG;
  • problemen met stikstofruimte;
  • in het westelijk havengebied van Amsterdam loopt het industriewatersysteem tegen capaciteitsgrenzen aan.

Daarom stelde Grethe van Geffen samen met Willemien Koning (CDA) schriftelijke vragen aan de provincie waarin al deze aspecten terugkomen. Vraag 1 staat met stip op 1: hoe urgent acht Gedeputeerde Staten deze stapeling van problemen en waaruit blijkt dat? Wat ons betreft mag die urgentie maximaal gevoeld worden… en zich spoedig vertalen in concrete stappen. Hier de antwoorden op de schriftelijke vragen.

Share This