Zijn haaientanden op een fietspad bij Egmond Binnen wel of niet veilig? De Fietsersbond vindt van niet. Grethe van Geffen stelde er een rondvraag over. De gedeputeerde blijft erbij dat het met haaientanden veiliger is. Wel gaf hij toe dat het overleg met betrokkenen beter had gemoeten. Blijkbaar had er ook eerst een verkeersbesluit genomen moeten worden voor deze verandering met haaientanden werd aangebracht. Dat besluit komt er nu alsnog, en daar gaat de Fietsersbond dus alsnog bezwaar tegen maken. Kortom, de discussie loopt nog door en NH Dagblad deed er verslag van.

Share This