Innovaties rond zout en zoet water zijn hard nodig. De problemen met gebrek aan water zijn ook in Noord-Holland legio, en heel verschillend van aard. Veel mensen weten dat natuurgebieden droog vallen en dat de agrarische sector het moeilijk krijgt. Er is al sprake van aanvoer van zoet water uit Midden-Nederland naar West-Nederland. Andere problemen komen voor bij de sluizen van Noord-Holland. Als die open gaan en het water staat laag, dan treedt verzilting van het kanaal op. Daar hebben veel partijen die langs het kanaal liggen, last van. Dus gaat bijvoorbeeld bij IJmuiden de grote sluis minder open waardoor veel cruiseschepen niet meer naar Amsterdam kunnen. Weer heel anders zijn de problemen bij datacenters die veel meer water gebruiken dan aanvankelijk werd aangegeven – juist in tijden van droogte.

Tegelijk zie je in heel veel (al 177) landen projecten waar men zout water zoet maakt. Dat kan al zo goed dat honderden miljoenen mensen dit als drinkwater gebruiken. Ook de industrie werkt in menig land al met water dat uit zee is gewonnen. Een type innovatie dat ook voor Noord-Holland nuttig kan zijn! Daarom diende Namens Noord-Hollanders. schriftelijke vragen in over innovaties rond zout en zoet water.

We willen weten of Noord-Holland al aan dit type innovatie denkt en waar dat dan wel of niet nuttig kan zijn. Concreet willen we ook weten of het toepasbaar is bij het voorkomen van het verzilten van de kanalen en bij het stellen van vestigingseisen aan datacenters. We hebben de vragen op 25 augustus jl. ingediend; hier zijn de antwoorden.

Uit de antwoorden blijkt dat er wel over ontzilten wordt nagedacht en dat PWN en Waternet er eerste pilots mee hebben. Op termijn is het een optie voor drinkwater en industriewater maar niet voor oppervlaktewater of het ontzilten van het Noordzeekanaal. Het blijft daarmee nog onzeker hoe het Noordzeekanaal voldoende bevaarbaar kan blijven als er vaker sprake is van grote droogte. Iets om te blijven volgen…

Share This