Op 11 oktober 2021 stond de eindafrekening van de N23 op de agenda van PS: een groot project dat wordt afgesloten met een positief resultaat. Veel partijen in de regio vroegen om de resterende 9 miljoen te laten terugvloeien naar de Westfriese gemeenten die mee hebben betaald aan de N23. Statenlid Grethe van Geffen was daar voorstander van en net als het CDA mede-indiener van een amendement en motie daarvoor (een initiatief van SP en JA21). Deze werden verworpen, wel deed gedeputeerde Olthof de toezegging met de regio in gesprek te gaan over de mobiliteitsknelpunten die mede door de N23 zijn ontstaan. Op 12 oktober verscheen in NH Nieuws een deel van Grethe’s  bijdrage aan het debat in de krant:

Share This