Deze foto kreeg Liberaal Noord-Holland toegestuurd van de fietsersbond. Het blijft een probleem, dat stuifduin aan de Blijdensteinsweg. We publiceerden er al 2 video’s over en brachten het 3x ter sprake in een rondvraag voor de gedeputeerde Mobiliteit. Het lastige is dat er 3 overheden betrokken zijn, waterleidingbedrijf PWN, Staatsbosbeheer (SBB) en de provincie Noord-Holland: de bal wordt doorgeschoven en het probleem blijft bestaan. Daarom dienen we met JA21 vandaag 2 moties in, in de hoop dat praten stopt en een echte oplossing vorm krijgt!

Share This