Namens Noord-Hollanders. heeft vragen gesteld over de risico’s rond Chinese bedrijven. De provincie Noord-Holland heeft verhoudingsgewijs veel vitale infrastructuur. Er lopen heel wat kabels en leidingen door onze provincie zowel voor energie als voor data. Bovendien zijn we erg actief in logistiek met havens, vliegverkeer en transportbedrijven. Dat biedt veel kansen en brengt ons welvaart. Het maakt ons echter ook kwetsbaar bij een aanval van buiten. Zo’n aanval kan ‘fysiek’ zijn zoals in Oekraïne gebeurd is dit jaar. Vaker zal het echter om een onzichtbare aanval gaan, dat is wat bedoeld wordt met risico’s rond Chinese bedrijven.

Deze week werd een onderzoek gepubliceerd van Follow the Money en RTL naar Chinese bedrijven in Nederland, te lezen in dit artikel. Nederland telt ruim negenhonderd bedrijven die in handen zijn van Chinezen en blijkens de publicatie huist een substantieel deel daarvan in Noord-Holland. De mogelijkheid bestaat dat samenwerking door China als middel ingezet wordt in plaats van als doel (hetgeen China in hun reactie overigens bestrijdt: ).

Het artikel noemt de volgende risico’s rond Chinese bedrijven:

  • Spionage en sabotage via Chinese bedrijven
  • Creëren van afhankelijkheid door het domineren van enerzijds logistieke ketens in havens e.d. en anderzijds vitale infrastructuur zoals energie, geldverkeer, internet- en datadiensten en ICT en communicatie
  • Oneerlijke concurrentie omdat Chinese bedrijven dankzij overheidssubsidies lagere prijzen kunnen aanbieden

Namens Noord-Hollanders. wil graag weten of en hoe dit geregeld is voor Noord-Holland en stelde op 3 oktober schriftelijke vragen. Risico’s rond Chinese bedrijven kunnen spelen voor de provinciale organisatie zelf, die vaak werkt met externe bedrijven. En het kan binnen ons provinciale gebied spelen, denk aan belangrijke knooppunten zoals havens, energie-infrastructuur en datacenters. Op 5 november 2022 zijn de antwoorden binnengekomen. Die gaan qua risico’s vooral in op cyber security (wat meer betrekking heeft op Rusland dan op China) en op het provinciale inkoopbeleid dat rekening houdt met mensenrechten. Oftewel, het is onduidelijk of de provincie Noord-Holland de specifieke risico’s rond Chinese bedrijven wel voldoende in beeld heeft. Wel is er het sympathieke aanbod van een presentatie door de AIVD over de bescherming van kritieke infrastructuur. Namens Noord-Hollanders. heeft meteen aangegeven dat aanbod graag te accepteren. Wordt vervolgd!

Share This