Gebrek aan vrij mandaat

Gebrek aan vrij mandaat

De kieswet kent aan volksvertegenwoordigers een vrij mandaat toe, dat betekent dat ze zonder inmenging van anderen hun stem mogen uitbrengen zoals het hen goeddunkt. Om meer te bereiken (samen sterk) zijn volksvertegenwoordigers partijen en fracties gaan vormen en...