Telegraaf, Volkskrant en Trouw meldden op 28 juli 2020 dat er een stijging is van het aantal 70-plussers dat op de fiets om het leven komt. In alle andere leeftijdsgroepen daalt het aantal verkeersdoden onder fietsers en automobilisten juist. In 20 jaar tijd is het percentage oudere dodelijke slachtoffers met 68% gestegen tot 119 doden in 2019. Echter, bijna alle middelen voor veilig fietsen gingen naar kinderen en jongeren, slechts een klein bedrag werd aan veiligheid voor oudere fietsers besteed. Daarom stelde Grethe van Geffen schriftelijke vragen. Dit leidde tot de toezegging dat er meer aandacht (en geld) gaat komen voor projecten gericht op veilig fietsen voor ouderen. Zie hier de vragen en antwoorden. Ze blijft het gevoerde beleid volgen om zeker te zijn dat de toezegging echt uitvoering krijgt.

 

 

Share This