Dit is een (lang) bericht voor de doorzetter. 13 november 2021 stond de ‘Aanpassing luchthavenbesluiten in de omgevingsverordening’ op de agenda van de commissie M&B (Mobiliteit & Bereikbaarheid). Dat is geen makkelijke materie. Met een uitgebreid verhaal in de commissie heeft statenlid Grethe van Geffen het belang benadrukt van een regionaal, steeds meer elektrificerend vliegveld en waarom we dat niet moeten laten wegdrukken door woningbouw. Je kunt die bijdrage hier nalezen.

Namens Noord-Hollanders. ziet een provinciaal belang bij het besluit dat voorligt, maar de aanpassing stelt helaas voor er een gemeentelijke kwestie van te maken. In de beantwoording van onze vragen bleek dat er door de gedeputeerde geen risico-analyse is gemaakt en er ook geen contact is geweest met het vliegveldbestuur of de gebruikers.

Wel gaf de gedeputeerde aan dat het inderdaad tijd is het beleid voor regionale luchthavens (uit 2010) te actualiseren. Een punt waarover we wellicht nog een motie gaan indienen want zoals uit de antwoorden op onze vragen bleek: ondanks het voorstel ziet ook de provincie een toenemend belang in regionale vliegvelden nu luchtvaart elektrisch (= stiller) wordt.

Update Provinciale Staten 13 december 2021
Motie ingediend voor het evalueren van bestaand beleid voor regionale luchtvaart en het maken van nieuw beleid. Belangrijk daarbij: duurzaamheid, elektrisch vliegen, technische opleidingen en een goede basisinfrastructuur voor de regionale luchtvaart. Met steun van de Partij voor de Ouderen. Je vindt de motie hier. De verantwoordelijk gedeputeerde reageerde positief op de motie en gaf aan ermee aan de slag te willen gaan. Daarmee was in stemming brengen overbodig – een mooi resultaat!

Share This