Kunnen we burgers niet alleen betrekken om mee te praten over datacentra maar ook in het nadenken over zuinig zijn met data (‘data-efficiëntie’)? Kun je datacentra wel op zichzelf bekijken of moet je de hele infrastructuur die erbij hoort onder de loep nemen? En wat te doen met de groei van datacentra: weten we wel voldoende wat we daarmee willen?

De Provincie Noord-Holland stelde, met steun van Namens Noord-Hollanders. in januari het eerste beleid voor datacentra vast. Daarmee kan de provincie voorwaarden stellen aan de vestiging van datacentra, denk aan watergebruik of elektriciteit. Maar dat beleid is eerder een begin dan een eindpunt. Daarom heeft Namens Noord-Hollanders. schriftelijke vragen gesteld. Want voor veel burgers en ondernemers zijn datacentra een belangrijk thema. De een vindt het landschapsvervuiling, de ander ziet het als noodzaak omdat het digitaal werken mogelijk maakt. Goed blijven bepalen waar je als provincie op inzet, is in elk geval nodig!

Onder de titel ‘Beter beslissen over datacentra, de noodzaak van een breed publiek perspectief op de digitale infrastructuur verscheen in april een rapport van het Rathenau Instituut. Daar zijn we ingedoken en dat leidde tot een aantal vragen aan de provincie. Volgens het Rathenau Instituut moet je niet geïsoleerd naar datacentra kijken, maar naar het geheel van de digitale infrastructuur. Dat zou voor de provincie een andere werkwijze betekenen. Een ander belangrijk punt betreft het ‘faciliteren van groei’, zoals ook in de Noord-Hollandse beleidsnotitie staat. Wat voor groei dan, en hoeveel groei? kun je vragen. En ook: waarvoor dient die groei? Goede vragen hoor, die zo’n instituut stelt. Dus maakten wij een doorvertaling naar vragen voor de provincie, om te weten te komen wat GS met het Rathenau rapport in de hand wil doen. Kan de provincie beter beslissen over datacentra?

Namens Noord-Hollanders. voegde er nog vragen aan toe over de betrokkenheid van burgers; dat kan immers beter, tegelijk is het ook diezelfde burger die veel data gebruikt en dat gewoon vindt. Het is interessant hoe de provincie de burgers wil betrekken, niet alleen in meepraten over de vestiging van datacentra maar ook in de omgang met data.

Je vindt de vragen en antwoorden hier.

Share This