Boskap Schoorlse duinen: opnieuw wil PWN in samenwerking met de provincie Noord-Holland een groot stuk bosgebied kappen om er andere natuur van te maken. Hiertegen is groot verzet onder bewoners, bezoekers en organisaties als de Duinstichting. Ook Namens Noord-Hollanders. maakt zich grote zorgen over deze ongewenste en schadelijke boskap Schoorlse duinen.

We brachten meermaals een bezoek aan het fietspad dat door nieuw gecreëerd stuifduin het onderspit delft. Zie de video’s Statenlid worstelt met stuifduin op fietspad in Bergen en Statenlid nog net niet bedolven door stuifduin. Het probleem van de boskap Schoorlse duinen staat wat Namens Noord-Hollanders. betreft niet op zichzelf. Hoe dat zit, schrijft statenlid en lijsttrekker Grethe van Geffen in een gastcolumn op ‘Schoorlsebosmoetblijven’. Niet alleen maken ook wij ons grote zorgen maken over deze ongewenste en schadelijke boskap. Ook vragen we ons af of de provinciale politiek nog beïnvloed kan worden door bewoners en organisaties.

Wie besluit wat?
Ten eerste is besluitvorming te ingewikkeld geworden door allerlei samenwerkingsproblemen. Wie iets tegen die boskap probeert te doen, ziet zich geconfronteerd met een oerwoud aan verantwoordelijken (of juist ‘niet verantwoordelijken’). Bij wie moet je zijn op welk moment? Dat is niet makkelijk uit te zoeken.

Instrumenten voor inspraak werken niet
Ten tweede legt de kwestie van de bomenkap bloot hoe ondoorzichtig provinciale democratie in de praktijk is. Het burgerinitiatief tegen boskap Schoorlse duinen drie jaar terug had duidelijkheid kunnen creëren. Helaas eindigde het (door bestuurlijk handelen) in een soort mist, waardoor nu opnieuw boskap mogelijk is. Onlangs onderging een op de juiste manier ingediend verzoek voor een referendum over de afstandsnorm voor windmolens op land hetzelfde lot. De instrumenten die er in theorie in onze provincie zijn, werken in de praktijk niet, in elk geval niet in de afgelopen bestuursperiode. Daarmee dragen ze eerder bij aan het vergroten van de kloof tussen burger en politiek dan aan het verkleinen ervan.

Boskap, samenwerking en transparantie…
Kortom, de dreigende boskap Schoorlse duinen waar ook Namens Noord-Hollanders. tegen is, is een politiek-inhoudelijk probleem. Maar bestudering van de gang van zaken legt ook een andere grote uitdaging voor de komende bestuursperiode(n) bloot. Dat is de bereidheid en het vermogen tot samenwerking van de provincie Noord-Holland: samenwerking tussen bestuurders intern, samenwerking met andere overheden en bestuursorganen, samenwerking met burgers en organisaties, en last but not least, hier transparant in zijn.
Genoeg te doen dus, voor onze bomen en onze democratie.

Lees hier de volledige column op de site van de Duinstichting. En schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte van onze inzet en acties!

Share This