30 september 2022 was er congres Noordzeekanaalgebied in IJmuiden met vele hoofdrolspelers voor de grote opgaven: economie, gezondheid, energie, watermanagement, ruimtelijke ordening, stikstof etc. Alles komt samen in dit gebied dat de 4e haven van Europa vormt. Superbelangrijk dus voor onze welvaart en werkgelegenheid!

Dus bezocht ook Namens Noord-Hollanders. dit congres Noordzeekanaalgebied. Met als hoofdconclusie, we lopen op een precair randje van overheidsambities waarbij ondernemerschap ondersneeuwt. Geld verdienen wordt blijkbaar gezien als oude economie maar dat geld is nodig om transities te betalen. Meer respect voor ondernemers is nodig!

Ondernemers zijn vaak al aan de slag met schoner, stiller en energiezuiniger en komen dan legio problemen tegen. Bij een deel van die problemen hebben zij de overheid hard nodig. Waar ze dan niet op zitten te wachten, is allerlei filosofieën over het belang van de transities. Nodig is accent op het aloude motto: realistisch, haalbaar en betaalbaar. HOE gaan we met elkaar die klus klaren…?! Want de politiek kan misschien leven van woorden, maar voor ondernemers is er meer nodig. Al met al was dit congres Noordzeekanaalgebied erg nuttig, zowel voor de informatie als voor de onderlinge uitwisseling en de banden voor samenwerking die dan gesmeed worden!

Namens Noord-Hollanders. zet zich al jaren in voor de havens in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder, met grote waardering voor ondernemerschap. Statenlid Grethe van Geffen stelde diverse malen vragen over de havens Noordzeekanaalgebied zoals recent met het CDA samen over de stapeling van problemen in de havens of in 2019 (nog als VVD) over de visie-ontwikkeling op de haven. In 2020 organiseerde zij een werkbezoek aan de haven van Den Helder en in de zomer van 2021 werden diverse bezoeken aan de havens afgelegd. Bovendien publiceerde ze video’s om de kansen én problemen onder de aandacht te brengen zoals deze:

Op bezoek bij binnenvaartschippers

Heb je ideeën of opmerkingen over de havens van het Noordzeekanaalgebied of Den Helder of wil je Namens Noord-Hollanders. uitnodigen voor een werkbezoek? Dat horen we graag, stuur ons asap je reactie.

Share This