Het was tijd voor weer een bezoekje van Namens Noord-Hollanders. aan het fietspad in de ‘dynamische duinen’ bij Bergen en Schoorl. Twee keer eerder brachten we daar een bezoek de afgelopen jaren. Nieuw aangelegd stuifduin bedreigt het fietspad in zijn voortbestaan. Wat is de situatie nu, vroeg Namens Noord-Hollands. zich af. Tot ons geluk kwamen we daar de altijd actieve Reijnoud de Haan van Fietsersbond Bergen tegen en hij wilde er het nodige over vertellen in deze video.

Fietsersbond draagt 8 alternatieve mogelijkheden aan

Uit zijn verhaal blijkt dat er voorlopig geen oplossing komt. De provincie wil het fietspad opheffen, tot verdriet van de Fietsersbond. Dus hebben zij gekeken welke alternatieve mogelijkheden er zijn. Ze kwamen tot een lijst van 8 opties en maakten daar een nota van die ze aan de provincie hebben aangeboden. Nu is het afwachten wat daarmee gebeurt. Reijnoud en anderen van de Fietsersbond blijven hier veel aandacht aan schenken, want fietsen is goed voor klimaat, gezondheid en natuurbeleving, zegt hij. Nou daar is Namens Noord-Hollanders. het helemaal mee eens!

Wat vooraf ging: worstelen door het zand

Bij ons eerste bezoeken in 2021 en 2022 stond het zand centraal: hoe mensen met fietsen, rolstoelen of kinderwagens zich door deze toestanden moesten worstelen. Dat is geen recreatie maar topsport en natuurlijk niet te doen voor wie slechter ter been is of niet sterk genoeg om de eigen fiets op te tillen en dan door het zand te moeten lopen. De herhaalde vragen van Namens Noord-Hollanders. in de Provinciale Staten leidden ertoe dat het fietspad nu in elk geval regelmatig geveegd wordt. Een tijdelijke maatregel, maar wel heel belangrijk voor het toegankelijk houden van het fietspad.

En toen: openbaring van achterliggende motieven

Daarna namen we het grotere plaatje in ogenschouw. Want het probleem van het stuifduin dat het fietspad bedreigt, is een door de mens gecreëerd probleem. Tot onze grote verbazing ontvingen statenleden in januari 2023 een brief van Gedeputeerde Staten die stelt dat de mens nu eenmaal de natuur verstoort… Je kunt het ook noemen: daar komt de aap uit de mouw. Want ineens bleek het om meer te gaan dan een ‘ongelukje’ in de planning van het stuifduin… We gingen nog een keer langs om dat verstoringsproces met eigen ogen te bekijken en maakten daar de veel bekeken video Mens verstoort natuur over.

En nu: de enorme schade wordt zichtbaar en steeds meer onomkeerbaar

Dus tja, ook bij dit nieuwe bezoek hadden we de camera alvast klaar staan. Het is erg pijnlijk te zien hoe duizenden bomen sneuvelen door bewuste bomenkap: 13000 volgens de provincie, 35000 volgens de Duinstichting. Wat een kaalslag! Dat moet allemaal wit en grijs stuifduin worden waar de mens niet meer welkom is. Uiterst triest en in deze tijd van ‘bossenstrategie’ waaraan ook de provincie Noord-Holland lippendienst bewijst, ook een grote schande. Onder het mom van dat bossen zo belangrijk zijn, worden ze afgebroken. Herplanting gaat dan elders gebeuren maar niemand weet waar en wanneer. Er is immers in Noord-Holland geen ruimte meer om zomaar een nieuw bos neer te zetten, zeker niet van deze omvang. Help daarom mee en verspreid de video Dynamische Duinen: doei doei bomen, fietsen en mensen. Dit kunnen we toch niet laten gebeuren…???!!!

 

Share This