In het fietsverkeer zijn 52% van de doden en 43% van de ernstig gewonden 60 jaar en ouder, en deze cijfers stijgen nog steeds. Voor kinderen en jongeren tot 20 jaar is dat 8% resp. 11%. Maar de provinciale subsidie 2022 voor verkeersveiligheid bedraagt 1,6 miljoen voor verkeerseducatie op scholen en 110.000 voor fietsveiligheid bij ouderen. Als je die cijfers vergelijkt, is de balans zoek.

Bovendien lijkt de provincie in het fietsveiligheidsbeleid niet te reageren op de stijgende cijfers. Al eerder stelden we daar vragen over. Op 17 december 2021 stelt statenlid Grethe van Geffen opnieuw schriftelijke vragen aan het provinciebestuur, die op 1 februari beantwoord worden.

Moet er geen betere balans komen in de uitgaven voor fietsveiligheid? Waarom wordt er niet meer aandacht besteed aan fietsveiligheid bij ouderen? Hoe zit het voor de scootmobiel, waarmee het aantal ongelukken fors toeneemt? Heeft de provincie plannen om meer in te gaan spelen op de veiligheidsproblemen voor fietsende ouderen?

De antwoorden geven goede informatie en ook vertrouwen dat er serieus gekeken wordt naar meer dan alleen subsidie: denk bv. aan weginrichting of voorlichtingscampagnes. We maakten er deze video over.

Share This