In de Statenvergadering van 10 oktober 2022 diende statenlid Grethe van Geffen een ondernemersvriendelijke motie in met de titel ‘respect voor luisteren naar samenwerken met ondernemers’. Die haalde het helaas niet, ook partijen als CDA en VVD stemden tegen. Zie het als bewijs dat het echt niet goed gaat in de relatie tussen provincie Noord-Holland en ondernemers.

Congres Noordzeekanaalgebied
Inspiratie voor de ondernemersvriendelijke motie kwam, los van hoe zaken voortdurend gaan in de provincie, uit 2 recente congressen. Het congres voor het Noordzeekanaalgebied op 30 september jl. had een aantal bevreemdende opmerkingen over ondernemers terwijl er zulke enorme opgaven liggen om samen mee aan de slag te gaan. Statenlid Grethe van Geffen: ‘We lopen op een precair randje van overheidsambities waarbij ondernemerschap ondersneeuwt. Maar zonder ondernemers komt er geen transitie tot stand, of het nou circulaire economie is of energie of wat dan ook‘.

IPO-congres
Op het IPO-congres, het samenwerkingsverband van de 12 provincies, 4-5 oktober jl. was dezelfde toon hoorbaar. De bestaande economie is ineens een ‘oude economie zonder waarden’ waar alles om geld verdienen draait. En het is de overheid die het nu allemaal eens anders gaat doen, een ‘nieuwe economie met waarden’ waar ook zaken als gezondheid, biodiversiteit en welzijn ertoe doen.

Betoog in Provinciale Staten Noord-Holland
Namens Noord-Hollanders. heeft daar in de Statenvergadering van 10 oktober jl. een visie tegenover gezet met een krachtig betoog. Zie deze youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7kskWhwPEek. Want de overheid, ook Noord-Holland, denkt steeds meer te bepalen en dat gaat ons het tegendeel opleveren van wat we beogen. Zo dreigt onze provincie steeds verder van ondernemers af te staan. Niet alleen bij de boeren, ook bij andere ondernemers holt de verstandhouding met de overheid achteruit. Terwijl ondernemers van oudsher veel maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben getoond en dit graag blijven doen.

Ondernemersvriendelijke motie
Naar dit betoog werd aandachtig geluisterd in Provinciale Staten. Bijzonder dus dat de daarop ingediende ondernemersvriendelijke motie onvoldoende steun kreeg voor een meerderheid, zo stemde de hele coalitie van VVD, GL, D66 en PvdA tegen. Het zijn waarschijnlijk de komende verkiezingen van maart 2023 die de partijen parten spelen. Jammer dan voor de ondernemers…

Share This