Op 6 februari jl. diende statenlid Grethe van Geffen een motie in voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor Statenleden van de Provinciale Staten Noord-Holland. Nu is een statenlid dat zich geconfronteerd ziet met ongewenst gedrag in de Staten van Noord-Holland nog vogelvrij – er is geen enkele hulp of ondersteuning. Dat moet anders!

In het kader van het (kansrijke) wetsvoorstel van Kamerlid Senna Maatoug (GL) dat een verplichte vertrouwenspersoon voor organisaties bepleit, staat dit onderwerp op veel agenda’s. Regeringscommissaris Mariëtte Hamer (PvdA) bevestigde dat vertrouwenspersonen hard nodig zijn omdat de confrontatie met grensoverschrijdend gedrag vaak tot langdurige schade leidt (Nieuwsuur 14-1-23).

De politiek heeft wat Namens Noord-Hollanders. betreft een voorbeeldfunctie voor zaken die zij in de samenleving gerealiseerd wil zien. De politiek moet niet alleen naar anderen wijzen, maar het onderwerp grensoverschrijdend gedrag ook in eigen gelederen op orde brengen. Gezien bovenstaande verwachtten we vooral steun van GroenLinks en Pvda Noord-Holland.

Helaas adviseerde de Commissaris der Koning negatief op de motie. Het was ‘te vroeg’, beter was het eerst een integriteitstraining te doen met de nieuwe statenleden (noot: met Bureau Bing, bekend van de zaak Gündogan) en daarna te zien hoe verder. Daarop werd de motie weggestemd. De gedachte was nu juist een vertrouwenspersoon te regelen bij de start van nieuwe statenleden. Zeker ook omdat onervaren statenleden meer risico lopen op problemen met ongewenst gedrag.

Een ander argument van de Commissaris der Koning tegen het aanstellen van een vertrouwenspersoon was dat het toch wel ingewikkeld is in de politiek. Alsof het in de zorg, in het MKB, bij de politie of in multinationals niet ingewikkeld is…. Er zijn voldoende vertrouwenspersonen te vinden die zich in het politieke veld kunnen bewegen. Wat de politiek vraagt van bedrijven en maatschappelijke organisaties, mag ook van de politiek zelf verwacht worden. Dat is een principiële benadering. Tevens helpt het bij inlevingsvermogen voor wetten en regels die je stelt als politiek, als je het zelf ook moet invoeren.

Namens Noord-Hollanders. betreurt het zeer dat een meerderheid in de Staten inclusief partijen als de PvdA en GroenLinks een langzaamaan actie met onzekere uitkomst prima vinden en daarmee risico’s nemen voor nieuwe statenleden in het onveilige Noord-Hollandse politieke klimaat.

Maar we geven niet op! Ook in de nieuwe bestuursperiode zetten we ons keihard in voor een Noord-Holland waarin grensoverschrijdend gedrag normaal bespreekbaar wordt en er steunpilaren komen voor wie dat nodig heeft.

Share This