De waarde van bomen is bijzonder groot. In Noord-Holland kunnen er nog flink wat bomen bij, maar in de praktijk zitten we vooral nog in het defensief: er zijn veel wensen om te kappen. Statenlid Grethe van Geffen (tevens lijsttrekker) trok met Dorine Tamis (#2 op de lijst) naar Den Burg op Texel om het initiatief Bomen op Texel nu te bezoeken.

De waarde van bomen kent veel aspecten. Als mens kun je als eerste aan jezelf denken, want bomen brengen voor mensen schaduw in de zon en frisse lucht. Bovendien zijn ze vaak erg mooi om te zien. Veel bomen dragen bovendien vruchten, van fruit tot noten en kastanjes waar mensen van genieten.

Maar de waarde van bomen gaat verder dan de mens alleen. Allerlei dieren zijn blij met bomen: hoe ouder hoe liever. Vogels, eekhoorntjes, vleermuizen, tal van insecten en ga zo maar door: bomen geven rijkdom aan het dierenleven. Bovendien nemen bomen CO2 op uit de lucht, en zelfs na hun dood hebben bomenresten een functie voor het natuurlijke leven.

Een heel andere waarde van bomen is hun bijdrage aan het landschappelijk karakter. Ze houden duinzand vast, zodat het niet door het dorp stuift. En hoe mooi zijn de wegen waar rijen bomen langs staan, of de bomenrijen langs sloten en tuinen. Je zou zeggen, de hedendaagse Noord-Hollander is zuinig op bomen. Helaas is dat niet zo.

In Texel werd het ge√Įllustreerd met twee 50 jaar oude zilverlindes. Die wil men kappen vanwege een woningbouwproject, terwijl ze ook te verplaatsen zijn. Dergelijke unieke bomen zijn niet zomaar te vervangen door herplant. Nieuwe aanwas brengt niet zomaar dezelfde waarde terug als die van 50 jaar oude lindebomen. Twee bevlogen bomenliefhebbers, Nel en Pieternel, vertelden ons waar ze mee bezig zijn om voor Texel bomen te behouden en nieuwe bomen bij te planten: zie deze video met hun verhaal!

Namens Noord-Hollanders. wil dat er meer bomen komen buiten maar ook binnen dorpen en steden. O.a. hierdoor worden wij door Stemwijzer als ‘conservatief’ aangemerkt. Wij willen namelijk niet kiezen tussen natuur of wonen. Namens Noord-Hollanders. denkt dat veel mensen natuur dichtbij huis willen, en dat verstikkend binnenstedelijk bouwen een einde heeft. Het beleid zet mensen hutje-mutje op elkaar, waarna ze in het weekend moeten reizen om natuur te bereiken. Er moet ruimte zijn voor bomen dichtbij de huizen van mensen, dus bouw niet alles dicht. Wij vinden dat niet conservatief maar gewoon de menselijke maat.

Bestaand bos kappen is wat ons betreft uit den boze. Lees hier onze blog over Boskap Schoorlse Duinen, met links naar columns en video’s daarover. Tenslotte willen we dat er rond wegen wat voorzichtiger wordt omgegaan met bomen. De standaardregel is alles te kappen binnen een paar meter van de rijbaan. Oftewel: meer maatwerk!

Share This